26 października 2016

Dziennikarstwo i zarządzanie informacją

Praktyki i staże, dziennikarstwo i zarządzanie informacją

Dla studentów z kierunków: (europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

dziennikarstwo i zarządzanie informacjąZadania:

 • wykonanie i redakcja artykułów tematycznych;
 • redagowanie i budowa struktury portali i tytułów;
 • redagowanie tytułów artykułów medialnych;
 • kreowanie wizerunku portali społecznościowych;
 • pozyskiwanie treści redaktorskich i prowadzenie wywiadów;
 • wykonywanie i obróbka zdjęć na potrzeby artykułów;
 • wprowadzanie treści artykułów na platformę internetową;
 • kreowanie planu rozwoju sieci portali społecznościowych;
 • budowanie relacji dziennikarskich z projektów i inicjatyw;
 • budowanie zespołu dziennikarskiego;
 • tworzenie i rozwój miejskich portali społecznościowych;
 • tworzenie portali związanych z funduszami europejskimi.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego
 • w dowolnym wymiarze czasu;
 • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
 • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
 • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.